Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: 1900-6854 
Tìm kiếm:

Bản đồ công bố tình trạng các cơ sở đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19

Xanh (tự khai báo)

Cơ sở tự đánh giá và gửi hồ sơ đạt các tiêu chí đảm bảo an toàn PCD COVID-19 cho Cơ quan Nhà nước

Xanh (đã thẩm định)

Đã được Cơ quan Nhà nước thẩm định tại cơ sở đạt các tiêu chí đảm bảo an toàn PCD COVID-19

Đỏ

Chưa đảm bảo an toàn
phòng chống dịch COVID-19

Cơ quan Nhà nước sử dụng hệ thống

UBND QUẬN 3
TP.HCM
UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
TP.HCM
UBND HUYỆN HÓC MÔN
TP.HCM
UBND QUẬN 8
TP.HCM
UBND QUẬN TÂN BÌNH
TP.HCM
UBND QUẬN 6
TP.HCM
UBND QUẬN TÂN PHÚ
TP.HCM

Cơ quan đồng hành hỗ trợ phát triển & triển khai dự án

SỞ CÔNG THƯƠNG TP.HCM
T.T HỖ TRỢ & PHÁT TRIỂN DN TP.HCM
P. GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q.3 - TP.HCM

Quản lý vùng xanh

Là hệ thống quản lý dành cho các tổ chức như: doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trường học, BQL chung cư… để quản lý người lao động, học sinh, cư dân,… đảm bảo an toàn theo bộ tiêu chí đánh giá của ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19.  

 Odoo • A picture with a caption
Các tổ chức được hỗ trợ 

Quản lý vùng xanh đang hỗ trợ cho 03 loại tổ chức là: doanh nghiệp (kể cả hộ kinh doanh, tổ chức khác…), trường học và BQL chung cư. Đây là 03 hệ thống riêng biệt, hỗ trợ trên nền tảng đám mây và ứng dụng di động. Có 2 nhóm ứng dụng:


Nhóm người thuộc tổ chức: người lao động, phụ huynh học sinh, cư dân căn hộ sẽ khai báo tình trạng sức khoẻ định kỳ qua app di động riêng cho cấp quản lý trực tiếp là: chủ DN, trường học, BQL chung cư.

Nhóm quản lý trực tiếp:  chủ doanh nghiệp/ chủ hộ kinh doanh/ người đứng đầu tổ chức, trường học, BQL chung cư có hệ thống và ứng dụng để quản lý đối tượng của mình nhằm đáp ứng các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở. Hỗ trợ xuất báo cáo gửi cho chính quyền địa phương định kỳ (nếu có yêu cầu)


KINH DOANH XANH
 
Đăng ký sử dụng miễn phí
(Chỉ doanh nghiệp đăng ký tại website này, hộ kinh doanh đăng ký trên ứng dụng di động)