Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: 1900-6854 

Căn hộ xanh

Là hệ thống quản lý dành cho Ban quản lý chung cư quản lý căn hộ và đánh giá chung cư  đáp ứng các tiêu chí về hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COV D-19 theo qui định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hệ thống có 02 ứng dụng di động & hệ thống webapp.

đăng ký sử dụng miễn phí

(Dành cho tổ chức)

 Odoo • A picture with a caption
Ứng dụng Pro4u

Dành cho cư dân

- Tình trạng xét nghiệm định kỳ (ngày xét nghiệm, kết quả âm tính/ dương tính).
- Tình trạng sức khoẻ của gia đình (tổng số người an toàn khoẻ mạnh, tổng số F0, tổng số F1, tổng số người đã tiêm 1 mũi, tổng số người tiêm 2 mũi, tổng số người chưa tiêm)
- Thực hiện theo khuyến cáo của tổ chức nếu là F0/ F1 hay tổ chức có ca nhiễm...

Tải ứng dụng di động Pro4u

   

Ứng dụng Pro4u Manager & hệ thống webapp

Dành cho BQL chung cư

- Xem báo cáo định kỳ các căn hộ để đánh giá tình hình an toàn trong phòng, chống dịch COV D-19.
- Xử lý các tình huống F0/ F1 (nếu có) theo quy trình phòng chống dịch của Cơ quan Nhà nước đã ban hành.
- Xuất được báo cáo định kỳ gửi cho Cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có yêu cầu).

Tải ứng dụng di động Pro4u Manager