Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: 1900-6854 

Thông báo quan trọng


Bộ ứng dụng “Tổ chức - DN Xanh” thời điểm này chưa hoàn tất (sẽ phát hành trong thời gian tới).
Trong lúc này quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chức năng quản lý nhân sự hãy sử dụng ứng dụng “Kinh doanh Xanh” để:
- Tự đánh giá đáp ứng Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Các chức năng khác giữa “Kinh doanh Xanh” và “Tổ chức - DN Xanh” là hỗ trợ quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhiều lao động.

Lưu ý: Khi đăng ký, vui lòng chọn dịch vụ “Tổ chức - DN Xanh” và xác thực với Chữ ký số để chúng tôi biết rõ quý doanh nghiệp muốn sử dụng chức năng quản lý nhân sự. Khi phát hành ứng dụng, chúng tôi sẽ biết được tình trạng này nhằm hỗ trợ nâng cấp từ “Kinh doanh Xanh” lên “Tổ chức - DN Xanh”.

Tổ chức - DN Xanh

Là hệ thống quản lý dành cho tổ chức hoặc doanh nghiệp (có sử dụng chức năng quản lý nhân sự) để quản lý người lao động và đánh giá đáp ứng các bộ tiêu chí về hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trong đơn vị theo qui định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hệ thống được tích hợp hệ thống khai báo y tế cơ quan của Sở Y tế TP. HCM để quản lý dữ liệu người lao động khai báo y tế tại đơn vị mình trên ứng dung “Y Tế HCM”. Ngoài ra hệ thống này cũng là một phần trong phân hệ quản trị nhân sự cho tổ chức.  Hệ thống có 02 ứng dụng di động & hệ thống webapp.

đăng ký sử dụng miễn phí

(Dành cho tổ chức)

 Odoo • A picture with a caption
Người lao động: sử dụng 02 ứng dụng “Y Tế HCM” và “HRsafe” 
Ứng dụng “Y Tế HCM”
- Người lao động khai báo với đối tượng là “Nhân viên”.
- Khai báo y tế.
- Đánh dấu điểm đến.
- Xuất trình lịch sử tiêm vắc xin.

Ứng dụng “HRsafe”
- Xem được lịch sử đã khai báo trên “Y Tế HCM” lọc riêng tại tổ chức hay doanh nghiệp đang làm việc.
- Cập nhật thay đổi các thông tin cá nhân như: số điện thoại, email, địa chỉ cư trú cho tổ chức/ doanh nghiệp của mình để tiện cho việc thông tin liên lạc.
- Có thể xem được các thông báo của tổ chức/ doanh nghiệp gửi ra.
- Xem được phiếu lương.
- Xin nghỉ phép, quản lý thông tin nghỉ phép.
- Chấm công, xem bảng chấm công.

Tải ứng dụng Y tế HCM

   

Tải ứng dụng di động HRsafe

   

Ứng dụng HRsafe Manager và hệ thống webapp

Lãnh đạo tổ chức/ chủ doanh nghiệp/ cấp quản lý có thẩm quyền tại tổ chức/ doanh nghiệp: sử dụng ứng dụng HRsafe Manager và hệ thống webapp:

- Đăng ký mã QR tại website https://antoan-covid.tphcm.gov.vn
- Yêu cầu tất cả người lao động khai báo y tế điện tử qua ứng dụng “Y Tế HCM” bằng cách quét mã QR tại tổ chức/ doanh nghiệp.
- Có thể quản lý và xem báo cáo trực tiếp trên trang “kbytcq.tphcm.gov.vn” về tình trạng khai báo y tế của người lao động qua “Y Tế HCM”.
- Tự động đồng bộ dữ liệu từ “kbytcq.tphcm.gov.vn” xuống hệ thống quản lý nội bộ để xem báo cáo, quản lý tình trạng khai báo y tế của người lao động, xem nhiều chế độ báo cáo chi tiết hơn về phòng ban, nội bộ…
- Đánh giá tình hình an toàn trong phòng, chống dịch COV D-19 theo từng loại hình hoạt động và có thể gửi cho Cơ quan Nhà nước  (nếu có sử dụng hệ thống tiếp nhận).
- Có được thông tin chính xác và mới nhất của người lao động như: số điện thoại, email, địa chỉ cư trú do người lao động tự cập nhật mới khi có thay đổi.
- Nếu tổ chức/ doanh nghiệp có sử dụng chức năng quản lý nhân sự thì có đầy đủ các chức năng quản trị khác như: quản lý hợp đồng lao động, chấm công, tính lương, quản lý ngày nghỉ phép, thông báo…

Tải ứng dụng di động HRsafe Manager

    

Tài liệu hướng dẫn
ứng dụng Tổ chức - DN Xanh


Quy trình sử dụng "Tổ chức - DN Xanh"
xem quy trình

Hướng dẫn sử dụng cho Người lao động
đang cập nhật

Hướng dẫn sử dụng cho Người quản lý
đang cập nhật

 
 
Video hướng dẫn sử dụng cho Người lao động

 
 
Video hướng dẫn sử dụng cho Người quản lý

Tải văn bản hướng dẫn


Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15 háng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM

tải văn bản

Quyết định số 3585/QĐ-BCĐ ngày 15 háng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM

tải văn bản

Quyết định số 3677/QĐ-BCĐ ngày 27 háng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM

tải văn bản

Hồ sơ phòng chống dịch của đơn vị, doanh nghiệp

tải văn bản


Công văn số 8095/SYT-NVY ngày 01 háng 11 năm 2021 của UBND TP.HCM

tải văn bản