Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: 1900-6854 

Kinh doanh Xanh

Là ứng dụng dành cho DN (không sử dụng chức năng quản lý nhân sự)/ hộ kinh doanh cá thể (có đăng ký hoặc không đăng ký) tự đánh giá đáp ứng các tiêu chí về hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo qui định của Cơ quan NN có thẩm quyền.

đăng ký sử dụng miễn phí

(Chỉ doanh nghiệp đăng ký tại website này, hộ kinh doanh đăng ký trên ứng dụng di động)

 Odoo • A picture with a caption
Ứng dụng Kinh doanh Xanh (KDX)

Dành cho chủ DN, chủ hộ kinh doanh (có đăng ký hoặc không đăng ký)

- Tự đánh giá đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo các bộ tiêu chí hiện hành theo từng lĩnh vực và thông báo cho Cơ quan Nhà nước qua ứng dụng (chỉ tiếp nhận tại những Cơ quan Nhà nước công bố trên website này).
- Tự đánh giá tình trạng xét nghiệm định kỳ (ngày xét nghiệm, kết quả âm tính/ dương tính).
- Tình trạng sức khoẻ của nhóm kinh doanh (tổng số người an toàn khoẻ mạnh, tổng số F0, tổng số F1, tổng số người đã tiêm 1 mũi, tổng số người tiêm 2 mũi, tổng số người chưa tiêm).

Tải ứng dụng di động Kinh doanh Xanh (KDX) để đăng ký & sử dụng miễn phí

   

Tài liệu hướng dẫn
ứng dụng Kinh doanh Xanh


Quy trình sử dụng "Kinh doanh Xanh"
xem quy trình

Hướng dẫn sử dụng cho Hộ Kinh doanh
xem hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng cho DN nhỏ (<50 NLĐ)
xem hướng dẫn

 
 
Video hướng dẫn sử dụng cho Hộ Kinh doanh

 
 
Video hướng dẫn sử dụng cho DN nhỏ (dưới 50 lao động)

Tải văn bản hướng dẫn


Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15 háng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM

tải văn bản

Quyết định số 3585/QĐ-BCĐ ngày 15 háng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM

tải văn bản

Quyết định số 3677/QĐ-BCĐ ngày 27 háng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM

tải văn bản

Hồ sơ phòng chống dịch của đơn vị, doanh nghiệp

tải văn bản


Công văn số 8095/SYT-NVY ngày 01 háng 11 năm 2021 của UBND TP.HCM

tải văn bản